TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST ‘THE GLAMOUROUS SECRET’- NTK LÊ NGỌC LÂM

Sang trọng, quyến rũ đầy bí ẩn cùng các thiết kế cao gót với chất liệu nhung, form dáng cổ điển đầy khác biệt của Trinnie. Nàng sẽ thật sự nổi bật với sự kết hợp đầy ngẫu hứng của Trinnie cùng NTK Lê Ngọc Lâm.

 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'THE GLAMOUROUS SECRET'- NTK LÊ NGỌC LÂM Trinnie 1
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'THE GLAMOUROUS SECRET'- NTK LÊ NGỌC LÂM Trinnie 3
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'THE GLAMOUROUS SECRET'- NTK LÊ NGỌC LÂM Trinnie 5
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'THE GLAMOUROUS SECRET'- NTK LÊ NGỌC LÂM Trinnie 7
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'THE GLAMOUROUS SECRET'- NTK LÊ NGỌC LÂM Trinnie 9
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'THE GLAMOUROUS SECRET'- NTK LÊ NGỌC LÂM Trinnie 11
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'THE GLAMOUROUS SECRET'- NTK LÊ NGỌC LÂM Trinnie 13
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'THE GLAMOUROUS SECRET'- NTK LÊ NGỌC LÂM Trinnie 15
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'THE GLAMOUROUS SECRET'- NTK LÊ NGỌC LÂM Trinnie 17
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'THE GLAMOUROUS SECRET'- NTK LÊ NGỌC LÂM Trinnie 19
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'THE GLAMOUROUS SECRET'- NTK LÊ NGỌC LÂM Trinnie 21
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'THE GLAMOUROUS SECRET'- NTK LÊ NGỌC LÂM Trinnie 23
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'THE GLAMOUROUS SECRET'- NTK LÊ NGỌC LÂM Trinnie 25
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'THE GLAMOUROUS SECRET'- NTK LÊ NGỌC LÂM Trinnie 27
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'THE GLAMOUROUS SECRET'- NTK LÊ NGỌC LÂM Trinnie 29
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'THE GLAMOUROUS SECRET'- NTK LÊ NGỌC LÂM Trinnie 31
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'THE GLAMOUROUS SECRET'- NTK LÊ NGỌC LÂM Trinnie 33

Cảm ơn NTK Lê Ngọc Lâm đã tin yêu, để Trinnie đồng hành cùng các bộ sưu tập của anh!

Trinnie – Thương hiệu chuyên giày cao gót đầu tiên tại Việt Nam.

Hệ thống chi nhánh: https://giaycaogot.com/lien-he/