TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST ‘NHỚ HÀ NỘI’ CỦA NTK HOÀNG HẢI

‘Mọi cô gái không chỉ phải xinh đẹp mà còn phải thật tự tin khẳng định bản thân và không ngại chinh phục những thành công mới’. Đó chính là nguồn cảm hứng & tinh thần trong mỗi thiết kế cao gót Trinnie. Ở lần kết hợp này cùng BST Nhớ Hà Nội của NTK Hoàng Hải, những đôi cao gót đầy tính ứng dụng dành cho các cô nàng thông minh, cá tính của Trinnie một lần nữa để lại dấu ấn tốt đẹp.

 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'NHỚ HÀ NỘI' CỦA NTK HOÀNG HẢI Trinnie 1
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'NHỚ HÀ NỘI' CỦA NTK HOÀNG HẢI Trinnie 3
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'NHỚ HÀ NỘI' CỦA NTK HOÀNG HẢI Trinnie 5
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'NHỚ HÀ NỘI' CỦA NTK HOÀNG HẢI Trinnie 7
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'NHỚ HÀ NỘI' CỦA NTK HOÀNG HẢI Trinnie 9
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'NHỚ HÀ NỘI' CỦA NTK HOÀNG HẢI Trinnie 11
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'NHỚ HÀ NỘI' CỦA NTK HOÀNG HẢI Trinnie 13
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'NHỚ HÀ NỘI' CỦA NTK HOÀNG HẢI Trinnie 15
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'NHỚ HÀ NỘI' CỦA NTK HOÀNG HẢI Trinnie 17
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'NHỚ HÀ NỘI' CỦA NTK HOÀNG HẢI Trinnie 19
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'NHỚ HÀ NỘI' CỦA NTK HOÀNG HẢI Trinnie 21
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'NHỚ HÀ NỘI' CỦA NTK HOÀNG HẢI Trinnie 23
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'NHỚ HÀ NỘI' CỦA NTK HOÀNG HẢI Trinnie 25
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'NHỚ HÀ NỘI' CỦA NTK HOÀNG HẢI Trinnie 27
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'NHỚ HÀ NỘI' CỦA NTK HOÀNG HẢI Trinnie 29
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'NHỚ HÀ NỘI' CỦA NTK HOÀNG HẢI Trinnie 31
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'NHỚ HÀ NỘI' CỦA NTK HOÀNG HẢI Trinnie 33
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'NHỚ HÀ NỘI' CỦA NTK HOÀNG HẢI Trinnie 35
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'NHỚ HÀ NỘI' CỦA NTK HOÀNG HẢI Trinnie 37
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'NHỚ HÀ NỘI' CỦA NTK HOÀNG HẢI Trinnie 39
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'NHỚ HÀ NỘI' CỦA NTK HOÀNG HẢI Trinnie 41
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'NHỚ HÀ NỘI' CỦA NTK HOÀNG HẢI Trinnie 43
 • TRINNIE ĐỒNG HÀNH CÙNG BST 'NHỚ HÀ NỘI' CỦA NTK HOÀNG HẢI Trinnie 45

Trinnie – Thương hiệu chuyên giày cao gót đầu tiên tại Việt Nam
Hệ thống chi nhánh: https://giaycaogot.com/lien-he/